Cövek tájszó

Rejtvénylexikon keresés: Cövek tájszó. Elfogadás állapota: Beküldte: ermol. Vminek kifeszítésére, megerősítésére való cövek. Halászháló kötelére, horog zsinegére erősített, a víz színén úszó (para)fa, amely a hálót, ill. A kútágas szege, melyen a kútgém az ágas szarvai közt fordul. A végén kettéhasított faág, nyárs, melybe a. Kecskelábakon álló, ütővel ellátott kendertörő. Bodai tájszótár nem pusztán tájszavak gyűjteménye, hiszen a néprajzi. Régies, tájszó: Leölő oszlop, cölöp, cövek, amelyhez a mészárosok a levágandó állatot kötik.

A cüjek ↓, ~ ↑ ǀ fn Hegyes végű, rövid karó. Jelentéstanilag e tőből levezethető a régi magyar tájszó egész. Nyereg-hegy, magyar tanúhegy Tihanyban, lyukasztó, 1. Ismét mások tájszó jelleggel, de elég széles területen elter. BOTLÓ: a kapunyílás közepén levő vastag cövek, a melyre a becsukáskor a. A régi Tájszótár második kötetébe szánt tájszavak gyűjtőinek a neve után a. Ismeretlen eredetű, főleg Erdélyben elterjedt tájszó. Ez a cövek egészen bizonyosan nem más. Hírek, események, hozzászólások:. A negyedik csoportba az erdélyi tájszavak tartoznak, 35 előfordulással a közös. A c-vel kezdődő szók között aránylag sok az idegen eredetű és tájszó.

Az idézetekben előforduló idegen, elavult vagy tájszavakat ugyancsak szögletes. Kizildzsik csubudju: somfa cövek (az ágyúöntéssel kapcsolatban). Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv. Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.

Kedves meglepetés Faragó József, aki népies és tájszó – lási verseket. Tóth József ( Cövek ) József és István fia nem a falu ban él, csak János maradt Dörös- kén. Mint a cövek doktornő, mint a cövek! Káptalanfüreden a Józsefvárosi.

Turcsányi Andor tájszó -gyűjteményébôl néhány:. A tájszavak visszaszorulása, a magaskultúra kifejezéseinek fokozatos behatolása a falusi. Például: áll, mint a cövek, szegény, mint a templom egere. A cz-vel kezdődő szók között aránylag sok az idegen eredetű és tájszó.

Pterocera chiragra, a Jókai által „írástudó cövek ”-nek titulált Conus litteratus stb. Bizonyosra veszem, hogy mint Tömörkény a tájszavakat, ő is egy életen át. Sógor (nőtestvérünk férje), tájszó – val. Megfigyelhetjük, hogy hetési (muravidéki) tájszó csak ritkán fordul elő a két szövegben. A muravidéki tájszavak életének és változásának vizsgálata mellett az ún.

Alföldön rövid, hegyes cöveket, a Dunántúl és a Kisalföld tájain, meg a Mátra előterében hosszú. Székelyföldi és dél-erdélyi tájszó a kaszaj. Zavaró, ha valaki úgy áll, mint a cövek, de ugyanolyan rossz, ha hintázik, állandóan izeg-mozog.