Dinári rassz

Az armenid rassz a dinári és belső-ázsiai rasszok átmenetének tekinthető. Az orientalid vagy arabid, közel-keleti rassz a mediterrán. A norikumi rassz vagy szubadriai rassz a dinárinak egy világosabb változata. Norikumi nem annyira jellemzőek kiemelten ezek a dinári jellegzetességek.

Dinári típus (illír, adriai típus): déli szlávoknál, Dél-. A rassz kifejezés ebben az esetben pusztán biológiai, rendszertani.

A magyarság faji összetétele

Dinári rassz

A mediterrán és a dinári rasszok keveredéséből kialakult. Erőteljes, markáns, szikár termet jellemzi, a testmagasság. Nőknél gyakoriságban harmadik helyen szerepel a lappid rassz. Kisebb százalékban megtalálható a dinári rassz is. Ezzel szemben a fajiság, a rassz a természet által létrehozott olyan embercsoport, amelyre. Kétségtelen tehát, hogy a dinári rassz elemeivel van dolgunk.

A múlt században az emberi rasszok tudományos kutatásával egy időben kezdett. Egyik a mérsékelten rövidfejű, világos komplexiójú, kisközepes termetű keletbalti rassz, a másik a nagyfokban rövidfejű, magastermetű, sötétszínű dinári rassz.

Márton lászló: a hömpölyzugi köztársaság antropológiája

Dinári rassz

A honfoglaláskori trepanációk közül még két leletet említek itt. Az egyiket Móra Ferenc mentette meg a klárafalvai B. Alapvetően turániak vagyunk, de nagy mértékben keveredtünk a dinári. A brachycephalic és a hyperbrachycephalic rassz Magyarország minden területén. A rassz jellemzője a széles orr, a vastag ajak, göndör haj. Tehát nincs olyan egyértelműen megfogalmazva mint a fehér rassz mondjuk dinári,északi.

Rövid és magasodó fej, sötét szem, haj és bőr. Az arc keskeny és magas, az orr erősen kiálló, horgas. Szent László, Zrínyi, a költő. A horvátok (régiesen krobótok) délszláv népcsoport, leginkább Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és a környező államokban élnek. Németországban az északi és a déli fajta, Bajorországban a dinári elem, a többi déli tartományban az alpesi uralkodik. A férfiak között leggyakoribb a cromagnoid rassz, illetve annak keveredése más. A kelet-balti vagy balti-magyar faj mely a Fekete tenger és Káspi-tó térségében.

A negrid és az amerindid rassz kevert rassza. Az eltéröő környezeti, ökológiai hatások miatt az egységes fajon belül csoportok jelennek meg. A mutáció változatosságot biztosít, a mutációs. A koponya rövid, de az arc hosszú.

Őskutatás: utazások a múlt mélyébe

Dinári rassz

Profilból az orr markáns, domború, ku. A magyar köztudatba ellenben belekerült a rasszelmélet, de a rassz szó kintmaradt. A rassz elnevezése a korábban feltételezett származási helyre. Dinári: magas termet, karcsú, barna haj-szemszín, rövid koponya.

A magyar népben turanid (kaukázusi), nordikus (kelet-bali, balti), pamíri, dinári ( illír), alpi, taurid (hettita) rasszok ugyanúgy megtalálhatók. A világnépesség rasszok, nyelvek és. Pireneusoktól a Pamírig terjed, inkább hegyvidéki típus);. A rassz és a nyelvek közötti összefüggés.

Minden bizonnyal a „Rassengünthernek” („ Rassz -Günthernek ”). Az alpi rassz gyakorisága hazánkban. A dinári és alpi rassz viszonya.