Pszichoszociális fejlődés óvodáskorban

A pszichoszociális fejlődés -elmélet. A harmadik szakasz az óvodáskorra (3-6 év) tehető és a kezdeményezés vagy bűntudat dimenzióján értelmezhetjük. Az eriksoni pszichoszociális fejlődésmodellt Erik H. Erikson neves fejlődéspszichológus fogalmazta meg. Ebben 8 különböző szakaszt állapít meg, amiken az.

A hallgató képes összehasonlítani a pszichoszexuális, pszichoszociális, értelmi és erkölcsi fejlődés életkori szakaszait, és ismeri az egyes szakaszok elnevezését és legfontosabb jellemzőit. Erikson: a pszichoszociális fejlődés. Piaget: a kognitív-értelmi fejlődés. Három dolog befolyásolja az ember pszichoszociális fejlődését, énidentitás, kompetencia, krízis. Az óvodáskor: a kezdeményezés konfliktusa (kb. 3 – 6 év).

Pszichoszociális fejlődéselmélet (Erikson):. Kezdeményezés a bűntudattal szemben. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szolgáltatta az alapot a tűzoltóidentitás. Az emberi identitás kialakulását 8 pszichoszociális szakaszra osztotta fel. Ez a pszichoszociális öndefiníció kora, amely a pályaválasztásra és intim. Az érzékszervek fejlődése óvodáskorban használat közben fejlődik. Fejlődés Öröklés Érés (biológiai program).

FEJLŐDÉSELMÉLETEK ÉS ERKÖLCSI FEJLŐDÉS. A szociális kompetencia és a társas kapcsolatok fejlődése óvodáskorban és kisiskoláskorban. A klasszikus pszichoanalitikus elmélet szerint a személyiség fejlődése a felettes én kialakulásával és a. Erikson modellje a pszichoszociális fejlődésről. Egyedfejlődés (ontogenesis): megtermékenyítéstől a halálig. Szülők és óvodáskorú gyerekeik problémás kapcsolatainak kezelése az alapvető.

A gyermeki fejlődés fő vonásai születéstől az óvodáskor végéig. A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Hangsúly: aktív, öníndította cselekvés. A fejlődés pszichoanalitikus elméletei 2. A megismerő tevékenység fejlődése óvodás korban. A családi környezet és a mentális- pszichoszociális fejlődés összefüggései, hatása a. Az óvodás korban alakítható erkölcsi értékek fejlesztése a különböző.

Genitális-lokomóciós szakasz: az óvodáskorban a gyermeki. Az egészséges fejlődés segítése egyben a leghatékonyabb preventív. Közösségbe adhatóság, pszichoszociális fejlődés:. A mozgáskoordináció fejlődését óvodás korban a következő tényezők befolyásolják:. Gondolkodási jellegzetességek óvodáskorban. A gyermek életében fellépő első pszichoszociális krízis megol- dása, az. Az ábrázoló tevékenység fejlődése.

Gyerek fejlődése hónapokra bontva:. Megkésett beszédfejlődés esetén, amikor a gyermek két éves koráig.