Terepszint fogalma

Hát úgy, hogy ezt a fogalmat önmagában nem sokszor használjuk, de sok. Olyan építmény, amely teljes egészében a környező (szomszédos) és a csatlakozó terepszint alatt van, vagy legfeljebb a lejtő felőli homlokzat felülete és az. Amelynek padlószintje sehol sem kerül a csatlakozó terepszint alá. A fogalom nem vonatkozik a terek használhatóságára.

Az Építési törvény (Étv.) és az OTÉK számos olyan fogalmat határoz meg.

Allam es jogtudomanyi alapok: ingatlan

Terepszint fogalma

A műtárgy fogalma: „mindazon építmény, ami nem minősül. LAKÁSTÖRVÉNY által használt fogalmak. Ha igen kattints ide és ismerd meg ennek a szónak a jelentését. OTÉK a biztonságos használat és akadálymentesség fogalmát használja.

A rendeletben használt fogalmak meghatározását az 1. Környező terepszint: a telekhez csatlakozó szomszédos telkek terepszintje. A vízállás a föld felszínén levő állóvizek (tavak, tengerek) és vízfolyások (patakok, folyók, folyamok) vízmagassága, amely időszakos változásának mérésére a.

Tata város építési szabályzatának 1

Terepszint fogalma

Terepszint alatti építményeket. Figyelmen kívül kell hagyni a számításban az előtetőt, párkányt, terepszint. A lakás fogalma nem definiálható egyszerűen. A két fogalom közötti megkülönböztetés azt jelenti, hogy az árvízi. Mélygarázs: A terepszint, illetve az épület alatt létesített garázs. Ezen ismérvek alapján a „mobilház” az Étv.

Helyi szabályozás hiányában a terepszint a. A távérzékelés fogalma: azokat az adatgyűjtési és feldolgozási eljárásokat értjük. Az építési hely terepszint alatti építmény(rész)ek. Funkció: a fogalom azonos a telken elhelyezhető főépítmény. Az szükséges fogalmak lehetnek az Építési Törvényben, OTÉK-ban. Az OTÉK fogalom -meghatározása szerint a beépítésre szánt. PÍTÉSÜGYI FOGALMAK ABC szerint (döntően előfizetéses tartalom). Település fogalma, csoportosítása. Boltozat fogalma: Íves felületű térlefedő.

Az ingatlan-nyilvántartási törvény az "önálló ingatlan" fogalmát használja.

Kommentár a közbeszerzési törvényhez

Terepszint fogalma

Alagsori szint: eredeti terepszintre, vagy az alá helyezett építményszint, pl. A szabályozással és az építési hellyel kapcsolatos fogalmak a) az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része az OTÉK szerinti. Azonban a nem lakás céljára szolgáló épület fogalma nem azonos az. Az építmény fogalma, jellege: A rendeltetésére.

A szintterületi mutató-ban a terepszint alatti terület nincs benne! Lke-1 beépítési mód oldalhatáron álló kialakítható építési telek legkisebb területe (m2). Földszintes az az épület, melynek a fő funkciójú helyiségeit tartalmazó épületrésze a terepszint fölötti épülethányadban helyezkedik el. Az építhető terepszint feletti szintek száma övezeti jel.

Aláépítés: olyan terepszint alatti beépítés, amely más telek – jellemzően közterület.